E-mailpeiling

Dank u voor het deelnemen aan onze klanttevredenheidsenquête.
De enquête is gemakkelijk in te vullen en neemt slechts enkele minuten in beslag.

Uw feedback is van groot belang in het kader van onze permanente inspanningen om onze diensten te optimaliseren.
Selecteer de taal waarin u de enquête wilt invullen:

Onze gegevens tonen aan dat u onlangs een vraag hebt gesteld in verband met uw Sony product via het e-mailformulier op onze website.

Wij zouden graag wat meer weten over uw ervaringen met onze e-mailservice.
Geef aan op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor heel ontevreden en 10 voor heel tevreden, hoe tevreden u bent met elk van de onderstaande aspecten van onze service. Als een vraag niet op u van toepassing is, kies dan n.v.t.

De gemiddelde tijd die verstreek voordat u een antwoord ontving

n.v.t.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

Het professionalisme en de behulpzaamheid van de medewerker die uw e-mail behandeld heeft

n.v.t.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

De technische bekwaamheid van de medewerker

n.v.t.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

De tijd die nodig was om uw probleem op te lossen

n.v.t.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

De manier waarop uw aanvraag werd opgevolgd

n.v.t.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

Deze supportervaring in het algemeen

n.v.t.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

Werd er een bevredigende oplossing geboden op het moment dat SONY over alle vereiste informatie beschikte om uw probleem op te lossen?

  Ja
  Niet tijdens het eerste contact
  Er werd geen enkele oplossing geboden

Geef aan op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor heel onwaarschijnlijk en 10 voor heel waarschijnlijk, hoe waarschijnlijk het is dat u Sony louter op basis van deze ervaring aan uw vrienden of collega's zou aanbevelen?

n.v.t.

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

Als er één vlak is waarop we volgens u volgende keer beter moeten presteren, wat is dat dan?
(max. 750 tekens)